Automobili

/   automobili.cf     AutoMoto   / Srpski  

2019-10-09 15:16:56

Postavi na

09.10.2019.

Unutar jedne od Motul fabrika otkrivamo kako se u praksi posti�e jedna od stavki koje kompanija navodi kao svoju misiju, a to je �izvanredna lubrikacija�.Fabrika u Ver-sir-Marnu, pariskom predgra�u, obezbe�uje proizvode za kupce na evropskom kontinent, radi punom parom.Za kontrolu kvaliteta zadu�en je Moamed Kerdu�, a upravo on je govorio o onome �to se doga�a tokom proizvodnog procesa.Kako je fabrika organizovana?

Fabrika je podeljena u �etiri razli�ite zone. Tu je razvojni deo koji �ine �iste, bele laboratorije gde se konstantno vr�e ispitivanja, sre�ivanja i rigorozne kontrole kvaliteta. �ene i mu�karci u belim mantilima ispituju kvalitet ulja koje se proizvodi, a to ispitivanje se vr�i uz pomo� slo�ene opreme kako bi se zadr�ao visok kvalitet na�ih proizvoda.

JO� PRO�ITAJTE: Trka�ka aktivnost je izvor tehnologije za Motul

U drugoj zoni se vr�i me�anje ulja, dok se u tre�oj pune boce i burad, a ma�inski se vr�i ozna�avanje proizvoda. Kona�no, proizvodi se sakupljaju u delu za otpremljivanje, gde se spremaju za slanje klijentima i radnjama �irom kontinenta.166 godina usavr�avanja i napretka

U proizvodno delu, sirovo osnovno ulje se dovozi velikim kamionima i skladi�ti u ogromnim silosima. Tu po�inje magija. Primenjuje se tajna formula, rezulta vrednog rada u trajanju od 166 godina. U osnovni proizvod se dodaju razli�iti aditivi, sve se to me�a uz pomo� nekoliko velikih ma�ina, a na kraju procesa dobijamo finalni proizvod koji pru�a odli�nu lubrikaciju kakva karakteri�e sve Motol proizvode.Visok stepen automatizacije u fabrici

Svakog dana, oko 120 zaposlenih u smenama radi u fabrici. Tokom proizvodnog procesa, uzorci se stalno uzimaju i testiraju, �to je posao sektora kontrole kvaliteta.Izvanredna lubrikacija za sve vrste ma�ina

Osim ulja za automobilsku, moto i brodarsku industriju, Motul industrijska ulja se koriste za podmazivanje svih vrsta ma�ina, od poljoprivrednih pa sve do onih koji se koriste u �elezni�koj, aeronauti�koj i gra�evinskoj industriji.


moto-berza.com
motul moto fabrika berza unutar ulja kako iskustvo neponovljivo jedinstveno fabrike https
User comments