Automobili

/   automobili.cf     AutoMoto   / Srpski  

2019-10-09 15:16:56

Postavi na

09.10.2019.

Da je Droog Moto 014 osoba, bio bi 220 cm visoki bokser iz budu�nosti, a sam motocikl izgleda kako dizajniran za set filma �Pobesneli Maks�.I moramo da vam ka�emo � svi�a nam se!Ukratko, da Hondu Grom neko osudi na 10 godina robije, a da tokom tog perioda ona uzima steroide, verovatno bi ovako ispala.Droog je kompanija fokusirana na pravljenje motocikala inspirisanih savremenim, industrijskim dizjanom. Ma�ine koje Droog pravi su usredsre�ene na performanse, uz agresivan i grub izgled, dok je, kako sami navode, cilj da se �voza�u pru�i potpuna kontrola nad nepoznatim�.Ako niste �uli za Moto 014 model, ne krivimo vas. Ima ih svega 12, a po�etna cena je 45.000 dolara. Cena je visoka jer se svaki primerak pravi ru�no i prilago�ava �eljama svakog od kupaca.Ovaj model dolazi u tri razli�ite zapremine: 650, 800 i 1.000 kubika, a u sva tri slu�aja se radi o rednoj �etvorocilindarskoj konfiguraciji. U kompaniji navode da su opcije neograni�ene... da li to zna�i da ukoliko kupac zatra�i turbo za Moto 014, da �e Droog iza�i u susret?Kako se vama �ini?


moto-berza.com
moto droog niste berza skrembler koji nikada kako https filma izgleda dizajniran
User comments